از ورژن 10 به بعد پایگاه داده دی بی تو پشتیبانی از متغیرهای شاخص دار را بطور قابل توجهی گسترش داده است. در واقع برنامه نویسانی با برنامه های دارای خروجی تهی باید این متغیرها را خوب بشناسند. مقدار تهی در دی بی تو بعنوان یک شاخص شناخته میشود. این متغیر باید برای برنامه نویس کاملا مشخص گردد چرا که کاربر نهایی درکی از آن ندارد. متغیر شاخص در صورتیکه کمتر از صفر مقدار بگیرد مقدار تهی نمایان خواهد شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت