گاهی اوقات یک برنامه میتواند نیازهای متفاوت و یا حتی عجیب را بوجود آورد. این احتیاج مستلزم این خواهد بود که توسعه دهنده های سیستم زمان زیادی را به منظور کشف آن متحمل شوند. اما اغلب اوقات این امکان برای شما فراهم هست که با درک درست از مشکل و ایجاد یه دستور خلاقانه بر این مشکل فائق آیید.

طراحی سایت توسط فراکارانت